Recycling: van menggranulaat tot herbruikbare bouwmaterialen
Naast onze puinrecycling, is een enthousiast team dagelijks bezig om de op onze werken vrijkomende materialen zo duurzaam mogelijk weg te zetten in de markt en het milieu. Direct hergebruik met behoud functie is het streven.