Veiligheid staat bij Sloopwerken Van Lith hoog in het vaandel! Alle medewerkers (ook inleenkrachten en ZZP-ers) mogen alleen werken indien zij in het bezit zijn van een geldig VCA. Daarnaast organiseert Sloopwerken Van Lith 6 maal per jaar een toolboxmeeting waarin Veiligheid op en om het werk wordt meegenomen.
Sinds 2018 is Carole Sannen aangesteld als Preventiemedwerker binnen Sloopwerken Van Lith. Steekproefsgewijs legt zij werkbezoeken af waarin haar focus vooral ligt op Veiligheid, Risico’s en Gezondheid. Haar bevindingen worden tijdens een toolboxmeeting besproken, hierin geeft zij haar visie en wordt gevraagd om feedback. Samen met onze manschappen streven wij er elke dag naar om een zo’n veilig mogelijke werkomgeving te creeren.

Om veiligheid een extra dimensie te geven, is er een serie t-shirts ontworpen waarin veiligheid extra wordt belicht.
Een ludieke manier om tijdens werkzaamheden een serieuze boodschap onder de aandacht te brengen.